How to ApplyApplication Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here.

 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level
Certificate or equivalent andPlease send the application form and related documents to the address below either by hand or mail to:

Penyelaras,
Unit Pengajian Awam,
Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya,
Aras 1, Blok B,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Tel :03-7967 6015 / 6138
Fax : 03-7967 6016
E-mail : umcced@um.edu.my 
 

--------------------------------------------

To inquire information through SMS, please type :  

CALLME<space>UMCCED<space>
WBM<space>YOUR FULL NAME <space> COURSE CODE <space>YOUR AGE

and send to 36322
(Each SMS sent will be charged 30 cents)

 

Sijil Bahasa Arab

Kod Kursus : SBAR


Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Kursus persijilan ini ditawarkan kepada seluruh masyarakat awam yang berminat mempelajari serta mendalami bahasa Arab khususnya untuk tujuan memahami teks-teks ibadat, al-Quran al-Karim dan Hadis serta ilmu-ilmu agama. Boleh dikatakan bahawa kursus ini merupakan kursus bahasa Arab untuk tujuan khas, iaitu memahami ajaran Islam melalui pemahaman bahasa Arab yang terdapat dalam sumber dan kitab-kitab agama.

Pada peringkat permulaannya kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran bahasa Arab mengenai kehidupan peribadi dan perkara-perkara asas dan umum seperti pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Seterusnya penekanan diberikan kepada bahasa Arab yang digunakan dalam ibadat, al-Quran al-Karim dan Hadis. Pada peringkat akhir, penekanan diberikan kepada bahasa Arab yang digunakan dalam buku-buku agama seperti syariah, usuludin dan sebagainya, di samping pengenalan kepada ilmu balaghah. Sepanjang program ini, struktur-struktur nahu Arab akan diajar secara praktikal beserta latihan-latihannya.

Nota pengajaran yang mengandungi teks pengajian disediakan dan diajar oleh para pensyarah yang pakar. Kursus ini akan memberi pengalaman yang menarik kepada peserta. Mereka akan dapat mengikuti dan memahami serta meningkatkan penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam pada masa yang sama.  


Objektif 
Memahami dan mendalami bahasa Arab yang digunakan dalam ibadat dan kitab-kitab agama, di samping mengetahui struktur nahu Arab serta berkebolehan dalam kemahiran bahasa Arab.
 

Struktur Program
Kursus ini ditawarkan mengikut tiga peringkat berasingan. Peserta akan dibahagikan dan ditentukan kumpulan mengikut tahap pengetahuan dalam kursus melalui ujian penempatan. Kursus dijalankan secara separuh masa selama enam bulan bagi satu peringkat iaitu 96 jam kuliah. Tawaran dibuat untuk setiap peringkat. Peperiksaan akan diadakan setelah tamat satu-satu peringkat.
 
 

Peringkat I - Kemahiran Bahasa Arab

Modul 1 :
Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bercakap mengenai kehidupan peribadi, pendidikan, kemasyarakatan, dan kesihatan.

Modul 2 :
Struktur asas nahu Bahasa Arab (fokus kata nama).

 

Peringkat II - Bahasa Arab Penghayatan Islam

Modul 1 :
Teks berkaitan ibadat, ayat al-Quran, al-Hadith, akhlak dan sejarah.

Modul 2 :
Struktur nahu premier (fokus kata kerja, kata terbitan dan komponen utama ayat).


 

Peringkat III - Bahasa Arab Ilmu Islam

Modul 1 :
Teks berkaitan Syariah, Usuluddin dan disiplin lain ilmu-ilmu Islam.

Modul 2 :
Struktur nahu sekunder berkaitan komponen pengembangan ayat dan gaya bahasa.

Modul 3 :
Pengenalan ilmu balaghah.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jadual Program
Kursus dijalankan secara separuh masa selama enam (6) bulan bagi setiap peringkat iaitu 96 jam kuliah keseluruhannya.

Jadual kelas adalah seperti berikut:  

Tempat Kuliah   :  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur                                       Masa Kuliah      :   Sabtu (8.30 pg – 1.00 ptg)


Kaedah Penilaian
Peperiksaan : 100%
Peperiksaan akan diadakan pada penghujung setiap peringkat.
 

Syarat Kemasukan
Minimum Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya. 
Semua pemohon yang layak akan dipanggil untuk menduduki ujian penempatan selepas tarikh tutup permohonan bagi penentuan peringkat.


Jadual Pengambilan
Mei dan Oktober 
 

Yuran Pengajian
Yuran bagi setiap Peringkat adalah seperti berikut :

Yuran Pendaftaran : RM 50 
Yuran Pengajian     : RM 1200

*Termasuk Nota Kursus


Pembayaran Secara Ansuran

YURAN

RM

Pendaftaran 50
Ansuran 1 (semasa pendaftaran) 400
Ansuran 2 400
Ansuran 3 400
  ____
JUMLAH 1250

 

 
 
                                 
Home page   |   Profile  |   Programmes   |   Staff Directory   |  Contacts