How to ApplyApplication Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here.

 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level
Certificate or equivalent andPlease send the application form and related documents to the address below either by hand or mail to:

Penyelaras,
Unit Pengajian Awam,
Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya,
Aras 1, Blok B,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Tel :03-7967 6015 / 6138
Fax : 03-7967 6016
E-mail : umcced@um.edu.my 
 

--------------------------------------------

To inquire information through SMS, please type :  

CALLME<space>UMCCED<space>
WBM<space>YOUR FULL NAME <space> COURSE CODE <space>YOUR AGE

and send to 36322
(Each SMS sent will be charged 30 cents)

 

Sijil Kemahiran Membaca Al-Quran

Kod Kursus : SKAQ


Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Kursus persijilan ini terbuka kepada seluruh masyarakat awam yang berminat mempelajari serta mendalami al-Quran al-Karim.

Pada peringkat permulaannya kursus ini akan memberi penekanan kepada pengenalan dan asas membaca al-Quran. Bagi peserta yang langsung tidak boleh membaca al-Quran, peringkat ini amat sesuai kerana peserta akan diajar bermula dari mengenal huruf dan mengeja. Seterusnya penekanan terhadap kemahiran membaca termasuk kelancaran bacaan dan dapat mengenal pasti tempat hukum tajwid dalam bacaan. Pada peringkat akhir, penekanan diberikan kepada ilmu Tajwid yang akan mendedahkan peserta dengan lebih mendalam juga termasuk hafazan surah-surah lazim. Sepanjang program ini, peserta akan diajar dan dibimbing secara praktikal beserta latihan-latihannya.

Nota pengajaran disediakan dan diajar oleh para pensyarah yang pakar. Kursus ini akan memberi pengalaman yang menarik kepada peserta. Mereka akan dapat mengikuti dan memahami serta meningkatkan kelancaran bacaan al-Quran di samping mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu Tajwid pada masa yang sama.  


Objektif 
Memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran, makhraj dan sifat-sifatnya yang betul, hukum -hukum tajwid Al-Quran serta ilmu Tarannum Al-Quran kepada masyarakat awam.
Membimbing masyarakat membaca Al-Quran dengan fasih dan betul.
 

Struktur Program
Kursus ini ditawarkan dalam 3 Peringkat (Peringkat 1, Peringkat 2 dan Peringkat 3) yang berasingan. Peserta akan dibahagikan dan ditentukan kumpulan mengukut tahap pengetahuan dalam kursus melalui ujian penempatan. Kursus dijalankan secara separuh masa selama 6 bulan bagi satu peringkat iaitu 96 jam kuliah. Pengajian dikira mengikut sistem modular iaitu 32 jam bagi setiap modul. Tawaran dibuat untuk setiap peringkat. Peperiksaan akan diadakan setelah tamat satu-satu peringkat.
 
 

Peringkat I - Sijil Asas Kemahiran al-Quran

Modul 1 :
Pengenalan kepada huruf-huruf al-Quran. Peserta didedahkan dengan perkara-perkara asas dalam pembelajaran al-Quran iaitu pengenalan kepada huruf-huruf al-Quran dan tanda baris beserta bunyi yang betul (makhraj).

Modul 2 :
Peserta didedahkan dengan gabungan -gabungan huruf yang membentuk kalimah atau perkataan beserta dengan hukum-hukum asas seperti mad, idgham, izhar, dengung (ghunnah) dan lain-lain hukum asas.

Modul 3 :
Kesinambungan Modul 1 dan Modul 2. Peserta akan didedahkan dengan kalimah - kalimah al-Quran yang menbentuk ayat-ayat untuk dipraktikkan.

 

Peringkat II - Sijil Kemahiran al-Quran

Peserta dibimbing mempraktikkan bacaan pada surah-surah pendek dan panjang untuk memantapkan penguasaan bacaan mereka.

Modul 1 :
Surah-surah lazim: Surah an-Nas, sehingga al-Dhuha.

Modul 2 :
Surah-surah pilihan : Surah Yasin, al-Mulk, dan al-Insan dan lain -lain.

Modul 3 :
Surah al-Baqarah.

 

Peringkat III - Sijil Tajwid al-Quran

Peserta didedahkan dengan tajwid teori dan dilatih tubi dengan bacaan betul mengikut hukum-hukum tajwid secara mendalam.

Modul 1 :
Pengenalan ilmu tajwid beserta dengan makhraj dan sifat huruf.

Modul 2 :
Peserta didedahkan dengan hukum-hukum mad.

Modul 3 :
peserta akan didedahkan dengan hukum wakaf dan ibtida'.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jadual Program
Kursus dijalankan secara separuh masa selama enam (6) bulan bagi setiap peringkat iaitu 96 jam kuliah keseluruhannya.

Jadual kelas adalah seperti berikut:  

Tempat Kuliah   :  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur                                       Masa Kuliah      :   Ahad (8.30 pg – 1.00 petang)


Kaedah Penilaian
Peperiksaan : 100%
Peperiksaan akan diadakan pada penghujung setiap peringkat.
 

Syarat Kemasukan
Minimum Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya. 
Semua pemohon yang layak akan dipanggil untuk menduduki ujian penempatan selepas tarikh tutup permohonan bagi penentuan peringkat.


Jadual Pengambilan
Mei dan Oktober 
 

Yuran Pengajian
Yuran bagi setiap Peringkat adalah seperti berikut :

Yuran Pendaftaran : RM 50 
Yuran Pengajian     : RM 1200

*Termasuk Nota Kursus


Pembayaran Secara Ansuran

YURAN

RM

Pendaftaran 50
Ansuran 1 (semasa pendaftaran) 400
Ansuran 2 400
Ansuran 3 400
  ____
JUMLAH 1250

 

 
 
                                    
Home page   |   Profile  |   Programmes   |   Staff Directory   |  Contacts