Search

SLASH diwujudkan khas untuk staf Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ("UMCCed")/Universiti Malaya ("UM")/Pusat Perubatan Universiti Malaya ("PPUM) dan/atau pasangan staf UMCCed/UM yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan untuk mengikuti program Diploma Eksekutif/Sijil atau kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh UMCCed dengan bayaran yuran yang lebih rendah daripada kadar yuran biasa.

Skim ini adalah hasil usaha UMCCed untuk memberi peluang kepada staf UMCCed/UM/PPUM faedah untuk menambah ilmu pengetahuan dan seterusnya boleh memberi sumbangan kepada UMCCed/UM/PPUM hasil daripada ilmu yang diperoleh. Selain itu, bantuan SLASH ini juga dapat mewujud dan mengeratkan lagi jalinan silaturahim antara UMCCed, UM dan PPUM.

Garis Panduan SLASH

Borang Permohonan:
UMCCed Staff
UM/PPUM Staff
UMCCed/UM Staff's Spouse