Aplikasi Semasa Ilmu Falak

Aplikasi Semasa Ilmu Falak

Kursus ini memberi penjelasan tentang bagaimana ilmu falak diaplikasikan dalam kedidupan masyarakat di Malaysia. Pendedahan awal tentang pengenalan ilmu falak dapat memberi pengetahuan kepada pelajar tentang kepentingannya dalam aspek ibadah umat Islam di Malaysia. Menerusi kursus ini juga pelajar dapat mengetahui secara asas bagaimana peranan ilmu falak dalam penentuan awal bulan Islam, hari raya, waktu solat dan arah kiblat.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Mengetahui secara asas tentang ilmu falak
2. Mengetahui bagaimana ilmu falak diaplikasikan dalam penentuan 397 awal bulan Islam dan penentuan hari raya
3. Mengetahui bagaimana ilmu falak diaplikasikan untuk penentuan waktu solat dan arah kiblat Islam

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us