Falsafah Sains Islam

Falsafah Sains Islam

Kursus ini membincangkan asas falsafah Islam yang membina tafsiran saintifik menurut kerangka Islam. Beberapa asas falsafah Islam yang difokuskan adalah konsepsi mengenai ilmu, alam, manusia, akal dan hubungan antara sebab dan akibat yang membina undang-undang alam. Kursus ini juga menghuraikan etos kajian saintifik dalam Islam dan isu kemerosotan sains dalam peradaban Islam.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengenal pasti konsep dan kepentingan Falsafah Sains Islam.
  2. Menghurai prinsip falsafah Islam dalam beberapa isu pemikiran sains.
  3. Membezakan di antara falsafah sains Islam dengan falsafah sains moden.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Tempat
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us