Fiqh Zakat

Fiqh Zakat

Kursus ini adalah kajian lanjut bagi hukum zakat berasaskan perspektif sistem kewangan Islam.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Memerihal konsep zakat dalam syariat Islam.
2. Mengenalpasti sumber-sumber zakat dalam bentuknya yang tradisional dan semasa Islam.
3. Menghuraikan kadar zakat mengikut jenis harta dan sumber Islam.

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us