Isu Akidah Semasa

Isu Akidah Semasa

Kursus ini membincangkan isu-isu akidah dan pemikiran Islam semasa. Kursus ini mendedahkan konsep serta prinsip akidah dan pemikiran yang sahih. Kursus melibatkan isu perselisihan pandangan berhubung persoalan akidah termasuk firaq Islam seperti Syiah, Khawarij dan Muktazilah. Kursus turut mendedahkan cabaran serangan fahaman moden Barat terhadap akidah dan pemikiran umat Islam seperti pluralisme agama, feminisme, dan Islam liberal. Kursus turut menganalisis syubhah dan implikasi perspektif yang pelbagai ini terhadap akidah dan pemikiran Islam yang sahih.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengenal pasti isu akidah dan pemikiran Islam yang timbul dalam kalangan umat Islam, khasnya di Malaysia.
  2. Mengaplikasikan prinsip akidah dan pemikiran Islam secara praktikal dalam kehidupan.
  3. Menganalisis isu akidah dan pemikiran Islam menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us