Islam dalam Sosio Budaya Melayu

Islam dalam Sosio Budaya Melayu

Kursus ini memperkenalkan sumber-sumber Islam seperti al-Quran dan al-Sunnah berkaitan dengan konsep alam dan kosmos, kemanusiaan, kekeluargaan, kepemimpinan, pengurusan dan pentadbiran keagamaan, nilai dan norma kehidupan yang berhubungkait dengan masyarakat Melayu Islam. Pelajar juga turut didedahkan tentang pengaruh kemasukan agama Islam serta penubuhan perkembangan pusat-pusat pendidikan Islam di alam Melayu.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengenal pasti sumber Islam yang berkaitan dengan konsep asas dalam bidang sosio-budaya.
  2. Mengaplikasikan sumber Islam yang berkaitan dengan konsep asas dalam bidang sosio-budaya.
  3. Menganalisis idea-idea pemikiran masyarakat Melayu menerusi pelbagai aliran pemikiran yang terdapat dalam Islam.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us