Kaedah Pengajian Usuluddin

Kaedah Pengajian Usuluddin

Kursus ini memfokuskan aspek konseptual, metodologi dan aplikasi dalam bidang pengajian Usuluddin. Ia membincangkan sumber, kaedah dan isu-isu Usuluddin. Ia menyentuh perbincangan tentang kedudukan wahyu dan akal, sejarah tamadun Islam, perkembangan dakwah, aliran pemikiran, isu-isu semasa di Malaysia dan dunia Islam.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Menganalisis secara kritis sumber-sumber maklumat yang autoritatif di dalam kaedah pengajian Usuluddin.
  2. Mengaplikasi kaedah pengajian Usuluddin dalam isu semasa berdasarkan sumber al-Quran dan al-Hadith.
  3. Menganalisis isu-isu klasik dan kontemporari dalam kaedah pengajian Usuluddin.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us