Pengajian Hudud

Pengajian Hudud

Kursus ini mengandungi perbincangan tentang prinsip hudud sebagai suatu jenayah berat dalam Islam, juga kaedah pelaksanaan prinsip berkenaan dalam realiti masyarakat dan negara zaman sekarang. Penumpuan akan diberikan kepada permasalahan sebenar pelaksanaan hudud di Malaysia sekarang dan bagaimana mengatasinya dari perspektif hukum Islam.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep dan prinsip hudud sebagai jenayah berat.
2. Mengenalpasti hukuman bagi jenayah semasa berasaskan pendekatan hukum hudud.
3. Merungkai segala persoalan jenayah berasaskan pendekatan hukum hudud.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us