Psikoterapi Islam

Psikoterapi Islam

Kursus ini memperkenalkan teori dan teknik psikoterapi Islam. Ia mengulas aspek perbandingan psikoterapi Islam dengan psikoterapi barat. Ia menjelaskan teknik dan kemahiran praktikal psikoterapi Islam dalam khidmat nasihat, rundingan atau bimbingan bagi membantu penyembuhan beberapa penyakit jiwa antaranya stres, kebimbangan, kemurungan, isu kekeluargaan dan pendidikan anak-anak, orang kurang upaya, penagihan dadah, LGBT, seks bebas dan kehamilan luar nikah.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Menghuraikan asas dan prinsip ilmu psikoterapi Islam dan perbandingannya dengan psikoterapi barat.
  2. Membina model, modul, teknik dan kemahiran praktikal psikoterapi Islam untuk khidmat nasihat, rundingan atau bimbingan.
  3. Mempamerkan kemahiran mengurus diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan prinsip psikoterapi berteraskan nilai-nilai tasawuf.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us