Psikospiritual Islam dalam Tasawuf

Psikospiritual Islam dalam Tasawuf

Kursus ini menghuraikan konsep asas dan lanjutan psikospiritual Islam dan teori berkaitannya berlandaskan perspektif ilmu tasawuf. Ia turut membincangkan konsep insan dan jiwa, perkembangan insan, kesihatan mental, psikopatologi, teori kecerdasan dan pengenalan kepada tiga model dan modul asas terapi. Untuk menerangkan topik yang berkaitan, pandangan para ulama klasik 'dan pemikir moden akan dirujuk.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, pelajar dapat:

  1. Menghurai konsep asas psikospiritual Islam dan teori berkaitannya berlandaskan perspektif ilmu tasawuf.
  2. Mengaplikasi prinsip psikospiritual Islam secara mahir dan praktikal dalam konteks kehidupan realiti dan keadaan semasa.
  3. Merancang kaedah terapi psikospiritual Islam dalam rawatan dan pemulihan psikopatologi berdasarkan pandangan para ulama' klasik dan terapis moden.

 

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us