Pemikiran Kritis Islam

Pemikiran Kritis Islam

Kursus ini akan memfokuskan perbincangan tentang Kaedah Pemikiran Islam yang menggalakkan pelbagai budaya dan Pemikiran Kritis Islam secara khusus menerusi perspektif al-Qur'an, al-Hadith dan pengamalan kaum Muslimin terbaik selepas Rasulullah (saw). Penekanan adalah kepada konsep, kriteria dan budaya Pemikiran Kritis Islam, kepelbagaian bentuk pemikiran dalam al-Qur’an, perbandingannya dengan Pemikiran Kritis Barat. Kursus ini secara khusus terfokus kepada beberapa elemen dan metode Pemikiran Kritis Islam mengenai thinking point, idea, argumentasi, sumber dan pelbagai aspek kritis yang berkaitan.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengaplikasi ayat al-Quran dan teks al-Hadith dalam kepelbagaian stail, cara dan gaya fikir Islam.
  2. Menganalisis asas, prinsip, kriteria dan elemen utama dalam Pemikiran Kritis Islam dan Barat.
  3. Menyelesaikan masalah dan pembuatan keputusan berasaskan acuan dan kerangka Pemikiran Kritis Islam.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us