Pemikiran Politik dan Sosial Islam

Pemikiran Politik dan Sosial Islam

Kursus ini akan memfokuskan perbincangan tentang konsep politik, imamah, khilafah, demokrasi, ciri-ciri khusus Negara Islam, sistem sosial, hak asasi manusia, status wanita dan lain-lain menerusi ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith serta amalannya di kalangan sahabat dan al-salaf al-salih. Selain itu, kursus ini berusaha mengemukakan kaedah sebenar pengaplikasian politik dan sosial, serta kepentingannya terhadap masyarakat. Seterusnya kursus ini akan melakukan perbandingan antara pandangan Islam dan Barat berkaitan politik dan sosial.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengaplikasikan konsep politik, imamah, khilafah, demokrasi, ciri-ciri khusus negara Islam, sistem sosial, hak asasi manusia, status wanita dan lain-lain lagi.
  2. Membandingkan aspek-aspek sosial dan politik menurut perspektif Islam dan Barat.
  3. Menghubungkaitkan pandangan Islam tentang politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us