Perakaunan Zakat

Perakaunan Zakat

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar berkaitan konsep zakat harta dan kaedah pengiraan zakat harta.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Menghuraikan harta-harta yang diwajibkan zakat.
2. Menjelaskan syarat wajib zakat harta.
3. Mengira zakat harta.

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us