Tasawuf

Tasawuf

Kursus ini memperkenalkan disiplin ilmu tasawuf dan tarekat dengan memfokuskan kepada perbincangan mengenai falsafah, prinsip dan ajaran tasawuf dan tarekat dalam Islam. Ia juga mendiskusi kefahaman, persepsi, kepercayaan dan praktik ajaran tasawuf secara analitikal bertunjangkan ajaran Ahli Sunnah wal Jama`ah. Selain itu, kursus ini turut membincangkan pandangan ulama tasawuf klasik dan semasa berteraskan Ahli Sunnah wal Jama`ah mengenai beberapa isu yang wujud dalam perbahasan tasawuf dan tarekat.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, pelajar dapat:

  1. Menghuraikan falsafah, prinsip dan ajaran tasawuf dan tarekat dalam Islam.
  2. Mengaplikasikan kefahaman, persepsi, kepercayaan dan praktik ajaran tasawuf secara analitikal bertunjangkan ajaran Ahli Sunnah wal Jama`ah.
  3. Menyesuaikan pengajaran daripada pandangan ulama tasawuf klasik dan semasa berteraskan Ahli Sunnah wal Jama`ah untuk memahami isu klasik dan semasa yang wujud dalam tasawuf dan tarekat.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us