Undang-Undang dan Keganasan Terhadap Wanita

Undang-Undang dan Keganasan Terhadap Wanita

Kursus ini akan memperkenalkan maksud dan skop keganasan terhadap wanita dan perbuatan-perbuatan ganas terhadap wanita termasuk rogol, sumbang mahram, diskriminasi dan lain-lain. Ia akan memokuskan kepada undang-undang di Malaysia dan beberapa Negara Islam lain yang menangani masalah keganasan terhadap wanita. Pelajar juga didedahkan dengan penyelesaian menurut perundangan Islam mengenai keganasan terhadap wanita.
Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Menghuraikan konsep dan bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita
2. Membezakan langkah-langkah pencegahan kegansan menurut Islam dan implementasinya dalam penyelesaian masalah
3. Menghuraikan Perundangan semasa diperingkat antarabangsa dan tempatan dalam menyelesaikan  isu keganasan terhadap wanita

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us