Undang-Undang Jenayah Islam KontemporarI

Undang-Undang Jenayah Islam KontemporarI

Kursus ini memperkenalkan  kepelbagaian bentuk pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di beberapa negara terpilih seperti Malaysia, Indonesia, Nigeria, Sudan dan sebagainya. Perlu difahami kepelbagaian ini wujud akibat perbezaan kerangka perundangan masing-masing.  Undang-undang substantif mengenai kesalahan dan hukuman dipelajari, dengan penekanan kepada persamaan dan perbezaan karakter dan kerangka  sesebuah negara.  Terdapat juga isu sejauhmanakah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ini mewujudkan konflik dengan triti antarabangsa.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Mengkaji skop undang-undang jenayah Islam yang dilaksanakan di beberapa negara terpilih
2. Menilai sejauhmana kejayaan pelaksanaan undang-undang tersebut
3. Menganalisis isu-isu dan kesan pelaksanaan  undang-undang  jenayah Islam dalam konteks global dan undang-undang antarabangsa

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us