Undang-Undang Keluarga Islam

Undang-Undang Keluarga Islam

Kursus ini menfokuskan kepada beberapa konsep dalam Undang-undang kekeluargaan Islam serta pelaksanaannya di Malaysia. Ini termasuklah dari segi prosedurnya, hal ehwal perkahwinan dan perceraian, penyelesaian rumahtangga dan kesalahan-kesalahan matrimoni.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan definisi dan konsep perkahwinan dan perceraian dan perkara-perkar berbangkit daripada perceraian dari perspektif Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
2. Menghuraikan prosedur perkahwinan dan perceraian dan tuntutan-tuntutan selepas perceraian menurut Undang-undang Keluarga Islam
3. Menganalisis kes-kes kekeluargaan Islam dari perspektif Undang-undang

Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us