Kursus Tata Bahasa Arab Al Quran

Kursus Tata Bahasa Arab Al Quran

Kod Kursus : KBAQ

Pengenalan

Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Objektif

Kursus ini memperkenalkan kaedah belajar Al-Qur’an secara mengenali perkataannya untuk mengetahui makna ayat yang di baca. Pendekatan yang dipilih akan memudahkan penguasaan konsep dan transformasi perkataan yang dipraktikkan kepada ayat Al-Qur’an.

  • Mempelajari tata bahasa Arab Al-Qur’an yang asas dan kompleks
  • Mengenal perkataan dalam ayat Al-Qur’an
  • Membina Perbendaharaan Kata
  • Memahami ayat Al-Qur’an yang mudah apabila di baca atau di dengari
  • Mengenal perkataan dengan I’rab dan fungsi perkataan dalam Ayat Ismiyyah dan Ayat Fi’liyyah
Struktur Kursus
Jadual Program
Kaedah Penilaian
Syarat Kemasukan
Jadual Pengambilan
Yuran Pengajian

BORANG PERTANYAAN

contact info

Follow Us